Από το Σάββατο 27 Μαΐου ξεκινά η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αντιπάρου με την Παροικιά, με τέσσερα δρομολόγια στο άνοιγμα της σεζόν, ως ακολούθως:

Από Αντίπαρο προς Παροικιά: 09:15 – 10:45 – 15:00 – 18:00.
Από Παροικιά προς Αντίπαρο: 10:10 – 12:00 – 15:30 – 18:30.

bluestarferries

goldenstarferries