Κατόπιν της δημοσίευσης των οριστικών αποτελεσμάτων για όλα τα ΑΦΜ (από τις 23/8/2023 έως και τις 25/8/2023), για όσους είχαν υποβάλει αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», η ΚΔΕΠΑΠ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει να αποστείλουν τα vouchers τοποθέτησης το αργότερο μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (31/8/2023) αναφέροντας το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία με σειρά μοριοδότησης, αναγράφοντας επίσης το ονοματεπώνυμο γονέα, την ηλικία του τέκνου, τηλέφωνο επικοινωνίας και τον σταθμό για τον οποίο ενδιαφέρονται.

Για τον Βρεφονηπιακό σταθμό Παροικιάς «Τα Μελισσάκια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση melissakiaparos@yahoo.com (πληροφορίες: κ. Γεωργία Μπαμπούνη) και για τον Παιδικό σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση psdelfinakiaparos@gmail.com  (πληροφορίες: κ. Δημήτριος Γεωργιάδης).