Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
- Advertisement -spot_img

Παράταση στις άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Μέχρι το τέλος του χρόνου (31/12/2023) παρατείνεται η προθεσμία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και έγκρισης ίδρυσης και γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατόπιν εισήγησης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σίμου Κεδίκογλου.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται μέχρι τις 31/12/2023 να λάβουν έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί -και αυτές ανακαλούνται οριστικά- εφόσον εκδοθεί η έγκριση λειτουργίας ή ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας, μετά από τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στις οποίες έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές παραβάσεις, για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης.

- Advertisement -spot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -spot_img
- Διαφήμιση -spot_img