Με πρόσφατη τροπολογία το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο έχει περάσει η αρμοδιότητα του Κτηματολογίου, αποφάσισε να δώσει ένα επιπλέον έτος περιθώριο στους πολίτες να προβούν στις αναγκαίες διορθώσεις (μέχρι τα τέλη του 2023) προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι πρώτες εγγραφές και τα περιουσιακά τους στοιχεία να μην περιέλθουν στο Δημόσιο.

Οι αρχικές εγγραφές είναι εκείνες που εμφανίζονται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω στις εγγραφές αυτές στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος.

«Θα υπάρξει κάποια νομοθετική παρέμβαση, η οποία όμως δεν θα είναι οριζόντια γιατί διαφορετικά θα είναι σαν να τιμωρούμε τους πολίτες που έσπευσαν εγκαίρως στο Κτηματολόγιο και έχουν οριστικές εγγραφές», αναφέρει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για το Κτηματολόγιο, Θόδωρος Λιβάνιος.

Το μέτρο της παράτασης αφορά όλους τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις ή να ασκήσουν όπου απαιτείται ένδικα μέσα για να μη χαρακτηριστεί ένα ακίνητο «αγνώστου ιδιοκτήτη».