Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου έχουν την ευκαιρία φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb να διορθώσουν την εικόνα τους στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ προκειμένου να αποφύγουν περιπέτειες με την εφορία, η οποία στο τέλος του μήνα ξεκινά εκτεταμένες διασταυρώσεις. Όσοι εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει τα εισοδήματα, που έχουν εισπράξει από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, θα κληθούν να πληρώσουν φόρους, αλλά και υψηλά πρόστιμα, που φθάνουν έως και το 100% των εισοδημάτων που εισέπραξαν.

Ειδικότερα, ο ελεγκτικός μηχανισμός αναμένεται να πάρει τα στοιχεία από τις εταιρείες Airbnb, Booking και Vrbo (Expedia) και εν συνεχεία θα ξεκινήσει εκτεταμένες διασταυρώσεις για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων και αδήλωτων ακινήτων.

Τα πρόστιμα για ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb μέχρι και το έτος 2023 ξεκινούν από 5.000 ευρώ και φθάνουν έως 20.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι κυρώσεις είναι πιο βαριές καθώς για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ