Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Νοτίου Αιγαίου, γνωστοποιείται ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006), που διαμένουν στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από 2 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
α. Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, πατώντας εδώ.
β. Προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την προσέλευση:
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.
2. Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
3. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), η οποία εκδίδεται από την σελίδα www.amka.gr.

Σημειώνεται ότι, όσοι στρατεύσιμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, θα πρέπει να προσκομίζουν ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.

Για πληροφορίες, διευκρινήσεις, απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην Στρατολογική Υπηρεσία (228136000 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14), κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ