Η κατάθεση των συνδυασμών και υποψηφίων ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου και η ανακήρυξή τους έχει ανατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια, ως αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 4 του Συντάγματος.

Η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 γίνεται την 10η Σεπτεμβρίου 2023 σε δημόσια συνεδρίαση από το οικείο πρωτοδικείο. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών, τα Πρωτοδικεία κοινοποιούν αμέσως στους οικείους περιφερειάρχες τις αποφάσεις με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί. Ακολούθως, οι περιφερειάρχες θεωρούν και αποστέλλουν αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και των υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί, προκειμένου οι οικείοι δήμαρχοι να καταρτίσουν το πρόγραμμα εκλογής.

Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε σχετική την εγκύκλιο 939 με θέμα «Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών» (Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο).

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ