Την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 26 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ. ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου, στη λέσχη του στην οδό Βερανζέρου 59, στην Αθήνα.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου και ταμειακός απολογισμός της περιόδου Δεκέμβριος 2022-Νοέμβριος 2023.
2. Ενημέρωση για την πορεία του ακινήτου.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Έγκριση πεπραγμένων και ταμειακού απολογισμού της εν λόγω περιόδου.
5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της περιόδου αυτής.

«Είναι γνωστό ότι η ύπαρξη του Συλλόγου στηρίζεται στη συμμετοχή όλων μας, έτσι ώστε να συνεχιστεί η κοινωνική και πολιτιστική προσφορά του στις Λεύκες. Για τον σκοπό αυτόν, και λόγω των θεμάτων που θα συζητηθούν, η παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη και δείχνει την αγάπη και το ενδιαφέρον σας για το χωριό μας και το Σύλλογο. Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ετήσια συνδρομή σας (20 ευρώ ανά άτομο, 30 ευρώ ανά ζευγάρι) την οποία μπορείτε να τακτοποιήσετε την ημέρα της Γ.Σ.», σημειώνει στη σχετική πρόσκληση ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών.