Για την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων και για το επικείμενο σχέδιο νόμου για τις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για επικείμενο σχέδιο νόμου συγχώνευσης των Δ.Ε.Υ.Α. (Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Πάρου. (Εισηγήτρια: Φαρούπου Κυριακή, υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Πάρου μετά από αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (Εισηγήτρια: Φαρούπου Κυριακή, υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Πάρου μετά από αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (Εισηγήτρια: Φαρούπου Κυριακή, υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών).

ΘΕΜΑ 5ο: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικον. έτους 2024 κατόπιν γνώμης του Παρατηρητηρίου. (Εισηγητής: Καραχάλιος Σταύρος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.).

ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός θέσης στάθμευσης απέναντι από το ΚΑΠΗ Παροικίας για γιατρούς και φαρμακοποιούς. (Εισηγήτρια: Δαφερέρα – Κάλλους Χριστίνα, Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου για το σχολικό έτος 2024-2025. (Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «Χωματουργικές εργασίες στο Ζευλάκι Παροικίας για κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου». (Εισηγήτρια: Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος).

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ