Την ερχόμενη Δευτέρα (20/3) και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο γραφείο του Επάρχου Πάρου, θα πραγματοποιηθεί η 3η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: Ψ7ΨΟ7ΛΞ-6Θ2) που αφορά το έργο της επισκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας.
Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί η λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου λογαριασμού του έργου, ο οποίος ανέρχεται στις 8.782,71 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

bluestarferries

goldenstarferries