Την Παρασκευή (31/3) και ώρα 14:00, στο δημοτικό κατάστημα, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αντιπάρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αποδοχή ποσού για την «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ.

Θέμα 2ο: «Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ενός αγροτεμαχίου εκτός σχεδίου που βρίσκεται στην Αντίπαρο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημόσιος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων χωρίς αντάλλαγμα.

Θέμα 3ο: Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών συλλόγων, κατόπιν αιτήματος και εξειδίκευση του ΚΑ 00-6736.003».

bluestarferries

goldenstarferries