Συνεδριάζει την Παρασκευή (11/8) η Κοινότητα Πάρου

107

Για την προσεχή Παρασκευή (11/8) και ώρα 11:00 προγραμματίστηκε συνεδρίαση των συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

Θέμα 1ο: Πρόταση Συμβουλίου Κοινότητας Πάρου για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2024.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού σχετικά με την κοπή ξερών και επικίνδυνων δένδρων.

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος για την εγκατάσταση λυόμενων ξύλινων οικίσκων προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων γατών σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της Πάρου.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση υπ’ αριθ. 23/23 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Πάρου.