Μετά την παραίτηση του Δημήτρη Παπαστεργίου από την προεδρία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), λόγω της υπουργοποίησής του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 και ώρα 13.00 στα γραφεία της Ένωσης, συγκαλείται το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ για την εκλογή νέου προέδρου.

Η διαδικασία εκλογής προέδρου

Σε ότι αφορά στη διαδικασία εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 4, 5 και 6 του ΠΔ75/2011 (ΦΕΚ Α’ 182) αν η θέση του προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται από το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, μέσα σε δέκα ημέρες αφότου η θέση μείνει κενή. Στο ίδιο διάστημα πρέπει να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου που κατείχε ο τέως πρόεδρος. Τη θέση καταλαμβάνει ο δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλειος Τσιάκος.
Κατά τη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει ανάμεσα στα 31 μέλη του τον πρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία. Πρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Τέλος, αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ενεργείται ανάμεσά τους κλήρωση από τον προεδρεύοντα.