Για την προσεχή Τρίτη (25/4) και ώρα 11.00 π.μ. έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση στο γραφείο της Κοινότητας Πάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης αδειών παράτασης (ωραρίου) χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση επί της  εισήγησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος σχετικά με την εγκατάσταση σήμανσηςστην Παροικία για χώρους καταφυγής σε περιπτώσεις φαινομένων πολιτικής προστασίας.

Θέμα 3ο: Πρόταση προς τον Δήμο Πάρου για εκπόνηση μελέτης από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την διαμόρφωση εναλλακτικής πρόσβασης στο γήπεδο του Δημοτικού Σταδίου.

bluestarferries

goldenstarferries