Την ερχόμενη Τετάρτη (13/12) και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει το συμβούλιο της Κοινότητας Πάρου, στο γραφείο της, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση των μελών για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Παροικία.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για την προκήρυξη διαγωνισμού για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση έγκρισης αιτήματος της Πεσκετζή-Οικονομίδου Άννα.

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ