Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πάρου από και προς το αεροδρόμιο

729

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο:
07:10, 08:40, 11:00, 12:10, 13:00, 14:15, 16:10, 18:00

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο:
14:25, 16:25

Από Αεροδρόμιο προς Παροικία:
09:00, 11:20, 14:50, 16:50, 18:20

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets