Οι νέες μειώσεις στον πίνακα των ετήσιων εισφορών των Δήμων του Νοτίου Αιγαίου προς τον φορέα και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (3/2) στη Ρόδο, υπό την προεδρία του περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούν το 92% κεφαλαίου του.

Μείωση ετήσιων εισφορών των Δήμων

Πρώτο θέμα ήταν η μείωση και επικαιροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., οικονομικού έτους 2024 κατά 2.740.536,25 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Επιχορήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με συνολικό ποσό ύψους 129.141.872,00 ευρώ, για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για το τέλος ταφής του έτους 2022 και του α’ εξαμήνου έτους 2023», με την οποία το υπουργείο θα παρακρατήσει από την τακτική επιχορήγηση των Δήμων το τέλος ταφής του έτους 2022 και του α’ εξαμήνου έτους 2023 για να το αποδώσει στον ΕΟΑΝ.
Βάσει της ανωτέρω απόφασης, το αρχικά εγκεκριμένο τέλος ταφής έτους 2024, ύψους 4.817.564,30 ευρώ, μειώνεται και διαμορφώνεται στα 2.077.028,05 ευρώ. Για τον Δήμο Πάρου, το ποσό παρακράτησης, το οποίο το υπουργείο θα αποδώσει στον Ε.Ο.Α.Ν. αναφορικά με τους Δήμους – Μέλη του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., είναι 122.570,75 ευρώ.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Δεύτερο θέμα ήταν οι αρχαιρεσίες των εκπροσώπων των Δήμων για την ψήφιση και εκλογή των τεσσάρων εκπροσώπων των Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.
Σημειώνεται ότι, το Δ.Σ. αποτελείται από τον περιφερειάρχη, πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργο Χατζημάρκο, τους δύο χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, Γιώργο Λεονταρίτη (Κυκλάδων) και Χρήστο Ευστρατίου (Δωδεκανήσου) οι οποίοι ορίστηκαν μετά από σχετική απόφαση του περιφερειάρχη, καθώς και από τέσσερα μέλη των Δήμων που εξελέγησαν αποκλειστικά και μόνο από τους εκπροσώπους που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση. Συγκεκριμένα, εξελέγησαν οι Αλέξανδρος Κολιάδης (Δήμαρχος Ρόδου) ως αντιπρόεδρος, Αλέξανδρος Αθανασίου (Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης) ως γραμματέας και Χρήστος Βερώνης (Δήμαρχος Μυκόνου) και Ιωάννης Μαστροκούκος (Δήμαρχος Καλύμνου) ως μέλη, ενώ πρώτος επιλαχών είναι ο Θεοδόσης Νικηταράς (Δήμαρχος Κω).

Προτάσεις για την εξέλιξη των έργων

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ η επιτάχυνση των δρομολογημένων έργων και δράσεων του ΦΟΔΣΑ και Δήμων του Νοτίου Αιγαίου, στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η Γενική Συνέλευση, μεταξύ άλλων, πρότεινε για τα έργα αυτά:
1. Να εκδοθεί άμεσα ειδική πρόσκληση ένταξης στο νέο ΕΣΠΑ με ονοματισμένες τις δράσεις που έχουν υποβληθεί από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίο για να μην υπάρξουν νέες διαχειριστικές καθυστερήσεις.
2. Να προ-εγκρίνονται απρόσκοπτα από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΠΕΚΑ οι δημοπρατήσεις και οι υπογραφές συμβάσεων έργων που οι διαγωνιστικές τους διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς διαχειριστικές προϋποθέσεις μετάβασης τους στο νέο ΕΣΠΑ.
3. Για τα ήδη συμβασιοποιημένα έργα, να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση αυτών και να συνεχίσουν να εκτελούνται  απρόσκοπτα με πληρωμή των λογαριασμών, με μεταβατική χρηματοδότηση μέσω Εθνικού ΠΔΕ μέχρι να γίνουν οι διαχειριστικές ενέργειες μετάβασης τους ώστε μετά να δηλωθούν και ως δαπάνες επιλέξιμες στο νέο ΕΣΠΑ.

bluestarferries

goldenstarferries