Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Οκτώβριο.

ΝΑΟΥΣΑ:
2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 20/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 30/10, 31/10.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 11/10, 12/10, 13/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 20/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 31/10.
(* Το Ιατρείο της Μάρπησσας λόγω εργασιών θα παραμείνει κλειστό και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από το Ιατρείο των Μαρμάρων. Επίσης, το Ιατρείο των Μαρμάρων στις 4-12-19/10 θα λειτουργήσει έως τις 11:30 διότι μετά η γιατρός πηγαίνει στον Πρόδρομο).

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
2/10, 4/10, 5/10, 6/10, 11/10, 12/10, 13/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 24/10, 26/10, 27/10, 31/10.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ:
4/10, 11/10, 19/10 (Κώστος 08:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
4/10, 12/10, 19/10 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).