Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Ιανουάριο.

ΝΑΟΥΣΑ:
5/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 23/1, 24/1, 25/1, 29/1, 31/1.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 23/1, 26/1, 30/1, 31/1.
(* Το Ιατρείο της Μάρπησσας λόγω εργασιών θα παραμείνει κλειστό και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από το Ιατρείο των Μαρμάρων. Επίσης, το Ιατρείο των Μαρμάρων στις 10/1 και 17/1 θα λειτουργήσει έως τις 11:00 διότι μετά η γιατρός πηγαίνει στον Πρόδρομο).

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
8/1, 10/1, 11/1, 12/1, 15/1, 16/1, 17/1, 24/1.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ:
9/1, 25/1 (Κώστος 8:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
10/1, 17/1 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).

bluestarferries

goldenstarferries