Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Υγείας Πάρου, το πρόγραμμα λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων (με ωράριο 8:30-14:00) για τον μήνα Αύγουστο.

ΝΑΟΥΣΑ:
1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 14/8, 16/8, 17/8, 18/8, 21/8, 22/8, 23/8, 24/8, 25/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 16/8, 17/8, 18/8, 22/8, 23/8, 24/8, 25/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8.
(* Το Ιατρείο της Μάρπησσας λόγω εργασιών θα παραμείνει κλειστό και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από το Ιατρείο των Μαρμάρων).

ΑΓΚΑΙΡΙΑ:
1/8, 2/8, 3/8, 8/8, 9/8, 11/8, 17/8, 22/8, 23/8, 24/8, 25/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8.

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ:
1/8, 17/8, 23/8, 29/8 (Κώστος 08:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ:
7/8, 17/8, 29/8 (Μάρμαρα 08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ