Υπογράφτηκε, από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Πάρου Γεώργιο Πούλιο και εκπρόσωπο της Αναδόχου Κοινοπραξίας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ», η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αγκαριάς».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.895.000 ευρώ και η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2022» του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 12 μήνες, με την ΔΕΥΑΠ να ζητά την κατανόηση των περιοίκων για τυχόν προβλήματα και οχλήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Το έργο, αφορά την κατασκευή ενός νέου δικτύου ύδρευσης που θα αντικαταστήσει τους παλαιούς ελαττωματικούς αγωγούς από αμίαντο, που βρίσκονται στην περιοχή της Αγκαιριάς Πάρου. Παράλληλα, θα γίνουν επεκτάσεις με τμήματα νέων αγωγών για την υδροδότηση περιοχών που δεν έχουν ακόμη νερό, όπως η Τρυπητή, αλλά και για την επίλυση προβλημάτων ανεπάρκειας πίεσης που υπήρχαν σε διάφορα σημεία της περιοχής, όπως ο Φάραγγας και η Μακριά Μύτη. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί νέα δεξαμενή αποθήκευσης νερού χωρητικότητας 1.000κυβικών για την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων, καθώς και αγωγός υπό πίεση για την μεταφορά νερού από την γεώτρηση της Τρυπητής που βρίσκεται στην περιοχή, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης είναι ένα από τα τελευταία στο νησί που αποτελείται από αγωγούς αμιάντου, κυρίως Φ140, ονομαστικής αντοχής 10 ατμοσφαιρών και έχει κατασκευαστεί πριν από τουλάχιστον30 χρόνια. Πλέον χρήζει αντικατάστασης, καθώς έχει συνεχώς βλάβες και σημαντικές διαρροές νερού, ενώ η διαδικασία επισκευής των βλαβών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον αμίαντο.

Με την κατασκευή του νέου δικτύου υδροδότησης αναμένεται να διασφαλιστούν τα παρακάτω αποτελέσματα:   

  • Εξασφάλιση νερού σωστής ποιότητας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, αλλά και διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων στα δίκτυα, με την απομάκρυνση των παλαιών αμιαντοσωλήνων.
  • Μεγάλη μείωση των αφανών διαρροών καθώς ο υπάρχων αγωγός παρουσιάζει συνεχώς βλάβες λόγω παλαιότητας και εκτεταμένης έμφραξης από επικαθήσεις ανθρακικού ασβεστίου.
  • Εξασφάλιση αποθεμάτων εφεδρείας με τη νέα δεξαμενή, για την ευρύτερη περιοχή της Αλυκής, καθώς μέχρι σήμερα υδρεύεται μόνο από τρεις γεωτρήσεις, στα ορεινά της περιοχής.
  • Αξιοποίηση υπόγειου υδροφορέα σε περιοχές που έχει ακόμη αποθέματα, όπως η περιοχή της άνω Τρυπητής.
  • Επίλυση των προβλημάτων ανεπάρκειας πίεσης που εμφανίζεται σε αρκετούς καταναλωτές, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και υπερβολικής πίεσης που υπάρχει σε άλλα σημεία, με την προσθήκη αυτόματων πιεζοθραυστικώνβαλβίδων.
  • Εξοικονόμηση πόρων για τη ΔΕΥΑΠ, καθώς πέραν του κόστους απώλειας νερού, η αποκατάσταση βλαβών έχει πολύ υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος και απαιτεί πολλά υλικά, ανθρώπινο προσωπικό και μηχανήματα.
deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets