Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

TAG

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

Παιδί και αθλητισμός | Του Αλ. Χατζηαντωνίου

Η συμμετοχή του παιδιού σε αθλητικές δραστηριότητες, είτε οργανωμένα είτε με τη μορφή παιχνιδιού, είναι απαραίτητη για την καλή του υγεία. Σε σωματικό επίπεδο,...

Σκολίωση στα παιδιά | Του Αλ. Χατζηαντωνίου

Ως σκολίωση ορίζεται η σε μετωπιαίο επίπεδο παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης. Αξιολογούνται παραμορφώσεις μεγαλύτερες των 10ο, καθώς μικρότερες γωνίες θεωρούνται φυσιολογικές. Η συνηθέστερη μορφή...

Πλατυποδία στα παιδιά | Του Αλ. Χατζηαντωνίου

Πλατυποδία (pes planus) είναι η κατάσταση κατά την οποία μεγάλο τμήμα του πέλματος έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Διακρίνεται στην φυσιολογική, που είναι...

Latest news