Με μοναδικό θέμα προς συζήτηση την έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δήμου Πάρου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καλείται να συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου την Τρίτη (3/10) και ώρα 8:30 π.μ., στο δημαρχείο.

«Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός της επιτακτικής ανάγκης να λειτουργεί το καταφύγιο που φιλοξενεί τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Πάρου», καταλήγει η σχετική πρόσκληση.