Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Εγκρίθηκαν έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Πάρου, εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή της χρηματοδότησης συνολικού ύψους 1.160.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) από το από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο».

Για την υλοποίηση της ως άνω δράσης, έχουν προβλεφθεί στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης δύο υποέργα:

1. «Βελτίωση ποιότητας οδοφωτισµού δηµοτικών οδών Αγίας Θεοκτίστης και Νικολάου Στέλλα της Παροικίας Πάρου», µε προϋπολογισµό που ανέρχεται στο ποσό των 1.060.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που αφορά στις εργασίες τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων και συνοδών εργασιών.

2. «Βελτίωση οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης δηµοτικών οδών Αγίας Θεοκτίστης και Νικολάου Στέλλα της Παροικίας Πάρου», µε προϋπολογισµό που ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) που αφορά στην αναβάθµιση της σήµανσης και της διαγράµµισης σε δηµοτικές οδούς.

Επίσης η πρόταση περιλαµβάνει την Υπηρεσία Παροχής Συµβούλου Βασικού Μελετητή, με προϋπολογισμό 15.900 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) κατά την υλοποίηση του 1ου υποέργου.

- Advertisement -spot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -spot_img
- Διαφήμιση -spot_img