Με δελτίο Τύπου, ο συνδυασμός της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου ενημερώνει σχετικά με θέματα που έχει θέσει στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά και για αποφάσεις που έχουν παρθεί και μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει.

Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

 • Για το Δημοτικό Συμβούλιο (6-7-23) θέσαμε προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα θέματα:
  «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά α) με την αυθαίρετη κατάληψη παραλίας παρά την αντίθετη απόφαση του ΔΣ και β) ενεργοποίηση των επιτροπών ελέγχου παραλιών με αυτοψίες σε αυτές και την σύνταξη σχετικών εκθέσεων είτε υπάρχουν για αυτές συμφωνητικά μίσθωσης είτε πρόκειται να συνταχθούν».
 • Στις 23-5 μετά από πρόταση μας για το Μαρτσέλο, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
  1) Έλεγχος από την Υπηρεσία Δόμησης της οικοδομικής άδειας ως προς τη νομιμότητά της και σε σχέση με το έργο που πραγματοποιείται.
  2) Αίτημα ελέγχου από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος για το αν υπάρχουν τυχόν περιβαλλοντικές παραβάσεις.
  3) Οριοθέτηση του δημόσιου κτήματος και τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων από μέρους του δήμου ότι οι αμμοθίνες και τα κρινάκια της θάλασσας προστατεύονται.
  4) Λήψη απόφασης ότι σε επόμενη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο θα εγκρίνει τεκμηριωμένη γνωμοδότηση, ώστε να αποσταλεί στον αρμόδιο υπουργό για να εξαιρεθεί από την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού η παραλία έμπροσθεν της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.
  Μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί κανένα σκέλος αυτής της απόφασης.
 • Μετά από παρέμβαση μας για τη διάθεση υφάλμυρων υδάτων στον υγροβιότοπο του Μώλου, που προκάλεσε την προσφυγή του Δήμου στον εισαγγελέα, μέχρι σήμερα δυο μήνες μετά την προσφυγή δεν έχει ολοκληρωθεί η δικογραφία. Το αποτέλεσμα της καθυστέρησης της εισαγγελικής παρέμβασης είναι ότι οι κέδροι στο χώρο διάθεσης έχουν ξεραθεί!
 • Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να περάσει στη «ζούλα» προ ημερήσιας διάταξης, το σοβαρό θέμα της όδευσης από το εμπορικό λιμάνι στο «Καμινάκι», προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο στη λογική του χαμηλότερου κόστους, πολύ κοντά στον οικισμό του Πίσω Λιβαδιού, ανατρέποντας την λύση που είχαμε αποδεχθεί σε προηγούμενη απόφαση και ήταν η πιο απομακρυσμένη από αυτόν. Καταδικάσαμε την στάση αυτή και σε ένδειξη διαμαρτυρίας απείχαμε της συζήτησης και της ψηφοφορίας.
bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ