Στο πλαίσιο δράσης με τίτλο «Γίνομαι ενεργός πολίτης – Συμμετέχω στα κοινά», τα παιδιά της Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου, μαζί με τον δάσκαλό τους Νικόλαο Ταμπουρέα, επισκέφτηκαν το δημαρχείο Αντιπάρου. Εκεί τους περίμενε ο δήμαρχος, Αναστάσιος Φαρούπος, ο οποίος ξενάγησε τους μαθητές, απάντησε στις πολλές ερωτήσεις τους και τέλος έλαβε σε φακέλους τις γραπτές προτάσεις των παιδιών για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Ήταν μια όμορφη και ωφέλιμη εμπειρία για τους μικρούς μαθητές.

bluestarferries

goldenstarferries