Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με ερώτηση της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, ζητά από τον υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων να προχωρήσει στην ίδρυση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Πάρο. Αναλυτικά η ερώτηση:

«Την περασμένη σχολική χρονιά έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΕΔΑΣΥ ΝΑΞΟΥ, ΔΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ) για την ίδρυση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Πάρο. Η ανάγκη δημιουργίας του σχολείου είναι μεγάλη. Το μαθητικό δυναμικό των σχολείων γενικής αγωγής έχει αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η υποστήριξη των παιδιών που έχουν γνωματεύσεις για φοίτηση σε ειδικό σχολείο να είναι δύσκολη, ιδιαίτερα με το δεδομένο ότι δεν καλύπτονται όλες οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη.
Η δημιουργία του Ειδικού Δημοτικού σχολείου θα καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει, αφού στο νησί λειτουργεί από το 2020 ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Δηλαδή υπάρχει το παράδοξο να λειτουργεί ΣΜΕΑΕ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά όχι στην Πρωτοβάθμια.
Η πορεία του ΕΝΕΕΓΥΛ που ξεκίνησε την λειτουργία του με 9 παιδιά και φέτος φοιτούν 19, αλλά και η ευρύτατη αποδοχή και υποστήριξη του από την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Πάρου, αποδεικνύει τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν με την ίδρυση Ειδικού Δημοτικού, αλλά και την υποστήριξη αυτού του αιτήματος από την τοπική κοινωνία.
Με βάση τα παραπάνω επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή και αναβάθμιση της εκπαίδευσης  και ιδιαίτερα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει ώστε να ιδρυθεί άμεσα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στην Πάρο
».