Στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του δήμου Πάρου, ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελά καταθέτει τις δικές του σκέψεις και προτάσεις. Αναλυτικά:

«Αγαπητοί εκπρόσωποι του Δήμου και μελετητές, σαν Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελά, θα θέλαμε να μοιραστούµε τις σκέψεις και προτάσεις µας για τον κατάρτιση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Στο επίκεντρο των προτάσεων µας βρίσκεται η ανάγκη για έναν προορατικό, βιώσιµο, και πολυδιάστατο πολεοδοµικό σχεδιασµό που θα αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες του νησιού αλλά και της περιοχής µας.
Βελτίωση Κατοικιών: Προτείνουμε την όμορη επέκταση του οικισμού του Αμπελά, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικιστικές ανάγκες και τη δημιουργία απαραίτητων υποδομών.
Υποδομές και Κυκλοφορία: Επισημαίνουμε την ανάγκη για ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, προωθώντας τη δημιουργία δημόσιων χώρων για ψυχαγωγία και κοινωνική συνάντηση.
Προστασία Περιβάλλοντος: Είναι επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία δικτύων αποχέτευσης στον οικισμό µας. Οριοθέτηση αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού και σεβασµός αυτού.
Οργάνωση Δρόµων: Ζητούµε την καταγραφή και καθορισµό δρόµων στις εντός & εκτός σχεδίου περιοχές. Επισημαίνουμε την ανάγκη για την ασφαλτόστρωση των δρόμων διαφυγής από τον οικισμό µας προς τη Νάουσα. Η βελτίωση αυτών των δρόμων είναι ζωτικής σημασία για την επικοινωνία µας µε τη γύρω περιοχή και την αποφυγή της χρήσης του παραλιακού.
Καταλήγοντας, πιστεύουμε πως το νέο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο πρέπει να θέτει μακροπρόθεσμους και υλοποιήσιμους στόχους που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µας και στη διατήρηση της ιδιαίτερης χαρακτηριστικής ταυτότητας του νησιού µας.
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και αναμένουμε µε ενδιαφέρον την εποικοδομητική συνεργασία µας
».