Το πολυαναμενόμενο προσχέδιο του προγράμματος ανάπτυξης υπεράκτιων πάρκων αιολικής ενέργειας ανακοινώθηκε την Δευτέρα (13/11) από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα υπεράκτιων αιολικών με τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το πρόγραμμα αφορά 25 περιοχές που καλύπτουν συνολικά 2.712 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με εκτιμώμενη ελάχιστη ισχύ 12,4 GW.

Το σχέδιο, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκρίνει δέκα επιλέξιμες περιοχές για ανάπτυξη έως το 2030-2032. Η συνολική ισχύς περίπου 4,9 GW προορίζεται κυρίως για πλωτά έργα. Η λίστα των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων που είναι επιλέξιμες για τη μεσοπρόθεσμη φάση ανάπτυξης είναι:

  1. Ανατολική Κρήτη, όπου εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν έργα συνολικής ισχύος 800 MW.
  2. Νότια Ρόδος, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ μεταξύ 300 MW και 550 MW.
  3. Κεντρικό Αιγαίο, με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ μεταξύ 200 MW και 450 MW.
  4. Άξονας Εύβοιας-Χίου, μέγιστης εγκατεστημένης ισχύος 300 MW.
  5. Ιόνιο Πέλαγος, μέγιστης εγκατεστημένης ισχύος 450 MW.

«Η ανάπτυξη αυτών των έργων αποτελεί εθνική προτεραιότητα όχι μόνο γιατί θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενεργειακή μας ανεξαρτησία, αλλά και γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να εξάγουμε πράσινη ενέργεια στο μέλλον. Επομένως, μας δίνει την ευκαιρία για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και την ευκαιρία να ενισχύσουμε τον ρόλο της χώρας μας ως κρίσιμου περιφερειακού ενεργειακού κόμβου», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης.