Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, με ανακοίνωσή του,  ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επιμόρφωσης 400 εργαζομένων του κλάδου τροφίμων και ποτών σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για το α’ εξάμηνο 2023. Η διεξαγωγή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ολοκληρώνεται τον Ιούνιο τόσο με φυσική παρουσία στα νησιά Πάρου, Νάξου, Μήλου και Σύρου, όσο και εξ’ αποστάσεως για κάθε εργαζόμενο στις Κυκλάδες, ως εξής:
12-13 Ιουνίου, με φυσική παρουσία, στο γραφείο Πάρου.
14-15 Ιουνίου, με φυσική παρουσία, στο γραφείο Νάξου.
19-20 Ιουνίου, με φυσική παρουσία, στο γραφείο Μήλου.
26-27 Ιουνίου, με φυσική παρουσία, στη συνεδριακή αίθουσα Σύρου.
26-27 Ιουνίου, εξ’ αποστάσεως.

Το σεμινάριο είναι υποχρεωτικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός 852/2004 ΕΚ και ΥΑ 14708/17-08-2007), για επιχειρηματίες και υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων και ποτών σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας. Το σεμινάριο περιλαμβάνει 10 ώρες διδασκαλίας και γραπτή αξιολόγηση για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Η εκπαίδευση αφορά επιχειρηματίες και προσωπικό που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν ή εμπορεύονται τρόφιμα/ποτά σε επιχειρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, εστιατόρια, καφέ μπαρ, κυλικεία, παντοπωλεία, σουπερμάρκετ, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, τυροκομεία, οινοποιεία, ελαιοτριβεία κ.ά. και είναι υποχρεωτική.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων παρέχει σε κάθε συμμετέχοντα δωρεάν έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί η διαδικασία της γραπτής αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής εξέτασης του ΕΦΕΤ (e-exam). Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων οδηγεί στην απόκτηση του απαραίτητου πιστοποιητικού παρακολούθησης, το οποίο ισχύει επ’ αόριστον.

Όσοι δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση (πληροφορίες στη σελίδα του Επιμελητηρίου, www.e-kyklades.gr) το συντομότερο ώστε να συμπεριληφθούν σε ένα από τα προγράμματα του α’ εξαμήνου 2023. Με τα σεμινάρια αυτά ολοκληρώνεται ο κύκλος του α’ εξαμήνου, ενώ τα επόμενα θα υλοποιηθούν μετά τον Αύγουστο. Σημειώνεται ότι, τα δια ζώσης τμήματα δημιουργούνται ανάλογα με το ενδιαφέρον παρακολούθησης σε κάθε νησί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο (τηλ. 2281082346, εσωτερικό 5), ή στο γραφείο του Επιμελητηρίου στη Πάρο (τηλ. 2284023031).