Σε αναζήτηση χώρων στάθμευσης ο δήμος Αντιπάρου

206

Στη προκήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση τριών γεωτεμαχίων ώστε να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης προχώρησε ο δήμος Αντιπάρου, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00.

Οι προσφορές κατατίθενται στο δημαρχείο Αντιπάρου και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία μετά από αυτοψία που διενεργεί στα ακίνητα κρίνει την καταλληλότητά τους και αν πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι, βασική προϋπόθεση είναι τα ακίνητα να έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 300 τ.μ. και να βρίσκονται εντός ή πλησίον του οικισμού.

Αναφορικά με τη διάρκεια μίσθωσης, αυτή ορίζεται σε 4 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον δήμο Αντιπάρου.