Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
- Advertisement -spot_img

Συνεδριάζει την Δευτέρα (12/12) η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Πάρου

Για την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ., έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Πάρου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Θέμα 1ο: Καθορισμός τελών, φόρων και εισφορών του Δήμου Πάρου για το οικονομικό έτος 2023.

Θέμα 2ο: Καθορισμός του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πάρου για το οικονομικό έτος 2023.

Θέμα 3ο: Καθορισμός του ύψους τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Πάρου για το οικονομικό έτος 2023.

Θέμα 4ο: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου για το οικονομικό έτος 2020.

Θέμα 5ο: Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου για το οικονομικό έτος 2021.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για επιχορήγηση συλλόγων.

Θέμα 7ο: Κανονισμός λειτουργίας υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου Δήμου Πάρου.

Θέμα 8ο: Εξουσιοδότηση του δικηγόρου κ. Φιφλή για καταθέσεις παρέμβασης.

Θέμα 9ο: Έγκριση των πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των νομικών του προσώπων», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 176455).

Θέμα 10ο: Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «Μέτρα αντιμετώπισης κατολισθήσεων παράκτιων πρανών και προστασίας από τη θαλάσσια διάβρωση στις ευρύτερες περιοχές του οικισμού Δρυού του Δήμου Πάρου».

Θέμα 11ο: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Πάρου».

Θέμα 12ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής του κλιμακίου Πάρου της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας ΕΠΑΨΥ για το διάστημα Απριλίου 2023 με Μάρτιο 2024.

- Advertisement -spot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -spot_img
- Διαφήμιση -spot_img