Η «Φωνή της Πάρου» κυκλοφoρεί σήμερα, Παρασκευή 28 Ιουλίου, με 5.000 φύλλα.

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα από τα σημεία διανομής ή να την δείτε ολόκληρη ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://www.fonitisparou.gr/entipi/images/pdf/Foni-660.pdf

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets