Στην καταβολή των χρημάτων στους δήμους της χώρας -από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024- για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών. Συνολικά το ποσό που διατίθεται είναι 27.010.000 ευρώ, από τα οποία για τον δήμο Πάρου αντιστοιχεί το ποσό των 42.000 ευρώ και για τον δήμο Αντιπάρου το ποσό των 12.000 ευρώ.

Oι δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

 • Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κ.λπ.) αρμοδιότητάς τους.
 • Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της (Πυρ. Διάταξη 20/2023, Ν. 3852/2010 αρ. 94 παρ. 1, Ν.5037/2023, αρθ.266), εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων.
 • Εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
 • Συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.
 • Υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (παρ. 2 του αρθ. 8 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2021).
 • Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού.
 • Θέματα προμήθειας εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ).
 • Λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κλπ).
 • Κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Αναλυτικά τα ποσά για τους δήμους των Κυκλάδων:

 • Δήμος Αμοργού 18.000 ευρώ
 • Δήμος Ανάφης 12.000 ευρώ
 • Δήμος Άνδρου 60.000 ευρώ
 • Δήμος Αντιπάρου 12.000 ευρώ
 • Δήμος Θήρας 36.000 ευρώ
 • Δήμος Ιητών 15.000 ευρώ
 • Δήμος Κέας 18.000 ευρώ
 • Δήμος Κιμώλου 12.000 ευρώ
 • Δήμος Κύθνου 12.000 ευρώ
 • Δήμος Μήλου 23.000 ευρώ
 • Δήμος Μυκόνου 24.000 ευρώ
 • Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 93.000 ευρώ
 • Δήμος Πάρου 42.000 ευρώ
 • Δήμος Σερίφου 12.000 ευρώ
 • Δήμος Σικίνου 9.000 ευρώ
 • Δήμος Σίφνου 13.000 ευρώ
 • Δήμος Σύρου-Ερμούπολης 56.000 ευρώ
 • Δήμος Τήνου 35.000 ευρώ
 • Δήμος Φολεγάνδρου 11.000 ευρώ
deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets