Συνεδρίασε για πρώτη φορά στην Κύθνο η Επιτροπή Καθοδήγησης της πρωτοβουλίας GReco Islands – ΕΣΠΑ. Πρόκειται για καινοτόμο και πολύπλευρη δράση ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 που έχει στόχο τη συνολική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελλάδα.

Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας, που εγκρίθηκε ομοφώνως από την Επιτροπή, είναι η αειφορία και ο μετασχηματισμός προς αυτή των ελληνικών νησιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική ευημερία των κατοίκων τους και η κοινωνική συνοχή. Ως προς αυτό, συμφωνήθηκαν οι βασικοί τομείς παρέμβασης: ενεργειακή μετάβαση, βιώσιμη διαχείριση πόρων, προστασία του περιβάλλοντος, επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

Για να αρχίσουν να υλοποιούνται οι παραπάνω στόχοι, είναι αναγκαίες η ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, η διασύνδεση του νησιωτικού χώρου και φυσικά η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Επόμενο βήμα είναι η οριστικοποίηση των κριτηρίων επιλογής των νησιών, η έναρξη διαβουλεύσεων με την εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών που χρειάζεται να συμμετάσχουν συνδιαμορφώνοντας το χαρακτήρα των παρεμβάσεων και η εξειδίκευση του οδικού χάρτη της πρωτοβουλίας. Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη δεύτερη Συνεδρίαση της Επιτροπής, που έχει προγραμματιστεί να γίνει ως το τέλος του προσεχούς Οκτωβρίου, σε νησί του Βορείου Αιγαίου.

Η Επιτροπή Καθοδήγησης έχει συγκροτηθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, και συμμετέχουν σ’ αυτή τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, καθώς και οι νησιωτικές Περιφέρειες.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets