Ανακοινώθηκαν τα νέα δρομολόγια που θα ισχύουν από την 1η Ιουλίου στην πορθμειακή γραμμή Αντίπαρος – Πούντα. Πλέον, μπαίνοντας στην «καρδιά» του καλοκαιριού τα δρομολόγια αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Αναλυτικά:

Από Αντίπαρο προς Πούντα:
06:15 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 – 14:20 – 14:40 – 15:00 – 15:20 – 15:40 – 16:00 – 16:20 – 16:40 – 17:00 – 17:20 – 17:40 – 18:00 – 18:20 – 18:40 – 19:00 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 21:45 – 22:15 – 23:15 – 00:15 – 01:15 – 02:15

Από Πούντα προς Αντίπαρο:
06:45 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 – 14:20 – 14:40 – 15:00 – 15:20 – 15:40 – 16:00 – 16:20 – 16:40 – 17:00 – 17:20 – 17:40 – 18:00 – 18:20 – 18:40 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets