Συνεδριάζει (2/7) με 8 θέματα το συμβούλιο της Κοινότητας Νάουσας

95

Για την Τρίτη 2 Ιουλίου και ώρα 9.00 το πρωί έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση των μελών του συμβουλίου της Κοινότητας Νάουσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εορταστικές Εκδηλώσεις 2024.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης χορήγησης αδειών παράτασης (ωραρίου) χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων εντός και εκτός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Θέμα 3ο: Αίτημα Φραγκίσκου Αριανούτσου.

Θέμα 4ο: Αίτημα MEDUSA PAROS E.E.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κενωθέντος (σχολάζοντας) περιπτέρου στην θέση «Γέφυρα-Πλατεία» της Κ. Νάουσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 6ο: Αίτημα Νεκτάριου Τσαχπίνη.

Θέμα 7ο: Πρόταση συνεργασίας της Εταιρείας CAMPARI HELLAS.

Θέμα 8ο: Διοργάνωση 12ου παραδοσιακού πανηγυριού ΑΜΕΣ Νηρέα.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets