Ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων των εργοδοτών για εργάτες γης από την Αίγυπτο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τίθεται σε εφαρμογή η διμερής συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – Αιγύπτου για την απασχόληση εποχικών εργαζομένων στον αγροτικό τομέα.

Η συμφωνία προβλέπει ειδική διαδικασία μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για την εποχική εργασία στον αγροτικό τομέα. Η διαδικασία αφορά κατά την πρώτη εφαρμογή (έτος 2024) στην μετάκληση 5.000 εποχικά εργαζόμενων πολιτών της Αιγύπτου.

Σημειώνεται ότι, οι διαφορές της διαδικασίας της διμερούς συμφωνίας σε σχέση με την πάγια διαδικασία μετάκλησης είναι οι εξής:
1ον) Οι θέσεις των 5.000 εργαζομένων διατίθενται για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας από μια κοινή «δεξαμενή» και δεσμεύονται από τις υπηρεσίες μίας στάσης κατά την επεξεργασία του αιτήματος.
2ον) Η κοινή «δεξαμενή» των υποψηφίων εργαζομένων, από την οποία ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να μετακαλέσει εργαζομένους, έχει διαμορφωθεί και προταθεί από την αιγυπτιακή πλευρά, σε συνέχεια των κριτηρίων που έχουν θέσει οι ελληνικές αρχές.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets