Συνεδριάζει (18/6) με οκτώ θέματα η Κοινότητα Λευκών

53

Για την Τρίτη 18 Ιουνίου και ώρα 19:30 έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση κοινοτικού συμβουλίου Λευκών, στο γραφείο της Κοινότητας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Διαμόρφωση χώρου πλατείας Ηρώων Κοινότητας Λευκών.

Θέμα 2ο: Τοποθέτηση προστατευτικών πυροσβεστικών κρουνών Κοινότητας Λευκών.

Θέμα 3ο: Τοποθέτηση πινακίδας για το Πάρκο Πάρου.

Θέμα 4ο: Αίτημα νέου σημείου σίτισης αδέσποτων ζώων.

Θέμα 5ο: Τοποθέτηση Γλυπτών.

Θέμα 6ο: Εξεύρεση χώρου εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων.

Θέμα 7ο: Διακοπή οικοδομικών εργασιών.

Θέμα 8ο: Επιβολή προστίμων βάσει του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Πάρου.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets