Καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση των 80 χρόνων ανελλιπούς κυκλοφορίας της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου», η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και αξιοποίησης του ιστορικού αρχείου της (από την 1η Οκτωβρίου 1945 έως και τον Αύγουστο του 1981) εξακολουθεί να εκκρεμεί από τον δήμο Πάρου, εδώ και σχεδόν 15 χρόνια, παρά την σχετική ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου 2010, αλλά και τις επανειλημμένες οχλήσεις προς όλες τις δημοτικές αρχές.

Θυμίζουμε ότι έχει εγκριθεί ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο Πάρου η αποδοχή της προσφοράς του ιστορικού αρχείου της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου» από τον κ. Νίκο Ραγκούση-Λαουτάρη, με μόνη προϋπόθεση την ολοκληρωμένη ψηφιοποίησή του έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο απ’ όλους που θέλουν ν’ ανατρέξουν σε γεγονότα ή πρόσωπα της περιόδους αυτής.

Ο δήμος Πάρου αρχικά ανάθεσε την φωτογράφηση όλων των σελίδων του αρχείου σε εξειδικευμένη εταιρεία, έκτοτε όμως δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική ενέργεια για την ολοκλήρωση της αξιοποίησης και ψηφιοποίησης του ιστορικού αρχείου με τη δυνατότητα της «οπτικής αναγνώρισης OCR», έτσι ώστε να είναι δυνατόν η θεματική εύρεση των δεδομένων από όσους θελήσουν να αξιοποιήσουν το ιστορικό αρχείο.

Τα χρόνια που μεσολάβησαν έχουμε κατ’ επανάληψη απευθυνθεί στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έτσι ο βασικός και μοναδικός όρος για την εκχώρηση δωρεάν του αρχείου δεν έχει εκπληρωθεί!

Έπειτα από άκαρπες συζητήσεις και με τη νέα δημοτική αρχή της Πάρου, ο κ. Νίκος Ραγκούσης-Λαουτάρης προχώρησε σε εξώδικη δήλωση προς τον δήμο Πάρου και ενημερώνει ότι ανακαλείται η δωρεά του ιστορικού αρχείου από τη στιγμή που δεν έχει προχωρήσει η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης.

Το ιστορικό αρχείο της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου» αποτελεί μέρος της ζωντανής ιστορίας των νησιών της Πάρου και της Αντιπάρου και για τον λόγο αυτό ήταν και είναι σημαντική η ολοκληρωμένη ψηφιοποίησή του, ώστε να είναι προσβάσιμο και επισκέψιμο σε κάθε πολίτη. Το «Paros Media Group» θ’ αναλάβει την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του αρχείου με δική του δαπάνη και θα το έχει στην διάθεση, μέσα από ηλεκτρονικές σελίδες του, σ’ όλους όσοι θα θελήσουν ν’ αξιοποιήσουν τα ιστορικά δεδομένα που έχουν καταγραφτεί στις σελίδες της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου».

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets